Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Společnost Fuji bikes (dále jen fuji-bikes.cz), jako provozovatel této webové stránky, respektuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “nařízení GDPR”) jakož i všechny platné zákony vytvořené v souladu s aktuálně účinným nařízením GDPR a novým zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, týkající se zpracovávání a ochrany osobních údajů. Respektujeme soukromí každého návštěvníka webové stránky. Tento dokument shrnuje informace ohledně sběru dat a jejich následného zpracování společností fuji-bikes.cz, případně objednatelem webové stránky (dále jen „klient“).

2. Sběr a zpracování osobních údajů

Společnost fuji-bikes.cz se zavazuje sbírat jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnohodnotné poskytnutí služby klientovi, případně údaje, k jejichž sběru, zpracování a využívání dá uživatel webové stránky svůj dobrovolný a prokazatelný souhlas.

Používáním webových stránek se některé údaje o návštěvníkovi webu uchovávají automaticky na serverech společnosti fuji-bikes.cz, případně na serverech třetích stran. Účelem zpracování takto získaných údajů je správa systému, zajištění funkčnosti některých funkcionalit webu (například e-mailový formulář) a zabezpečení statistik návštěvnosti webové stránky pro klienta. Nezbytné, analytické a funkční cookies zahrnují název poskytovatele internetového připojení, adresu internetového protokolu uživatele (IP adresa), informace o používaném zařízení, operačním systému a prohlížeči, případně zdroj návštěvy webové stránky. Tyto údaje jsou bez výhrady anonymizovány a jsou používány k analýze uživatelů webové stránky za účelem jejího zlepšování.

V případě, že uživatel webové stránky poskytne klientovi dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu (například potvrzením souhlasu prostřednictvím e-mailového formuláře), klient může se získanými údaji dále pracovat. Společnost fuji-bikes.cz neručí za to, zda zpracování osobních údajů uživatelů klientům vyhovuje platné legislativě. Společnost fuji-bikes.cz může zajišťovat klientovi další služby v oblasti přímého marketingu, pokud se na tom klient a fuji-bikes.cz vzájemně dohodly. Společnost fuji-bikes.cz se zavazuje, že nebude využívat a zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu větším, než je nezbytné pro doručení služby klientovi.

Jakékoliv změny týkající se zásad ochrany osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami budou zveřejněny na této stránce.

3. Bezpečnost

Společnost fuji-bikes.cz se zavazuje, že bude uchovávat osobní údaje získané prostřednictvím webové stránky v bezpečí, ve smyslu platné legislativy a provede taková preventivní opatření, která eliminují riziko ztráty, úniku, krádeže či jiné formy zneužití osobních údajů. Zaměstnanci společnosti fuji-bikes.cz a zmluvní partneri, kteří poskytují služby klientům jménem společnosti fuji-bikes.cz jsou smluvně vázáni mlčenlivostí, přičemž zveřejněné údaje nesmí využívat k žádnému jinému účelu než nezbytně nutné k poskytnutí služby klientovi. Společnost fuji-bikes.cz využívá v některých případech nástroje třetích stran, ale výhradně takové, kde je zajištěna ochrana osobních údajů ve smyslu platné legislativy.

4. Soubory cookies

Tato webová stránka shromažďuje a uchovávají údaje o uživatelích webu pro účely statistiky, optimalizace a marketingu, a to nástroji společnosti Google, případně jiných. Získané údaje jsou anonymizovány, tzn. nelze je přiřadit ke konkrétnímu uživateli ani jím uživatele jednoznačně identifikovat.

4.1 Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které ukládá web ve vašem zařízení při prohlížení webu. Do souborů cookies se zaznamenávají takové údaje, které usnadňují používání webové stránky. Díky tomuto souboru si web na určitou dobu uchovává informace o vašich krocích a preferencích, abyste při opakované návštěvě webové stránky nemuseli některé údaje opětovně uvádět. Analytické cookies se používají k sestavení anonymních, souhrnných statistik a přehledů o používání webu. Díky souborům cookies můžeme webové stránky optimalizovat a upravovat tak, abychom zvýšili váš uživatelský zážitek.

4.2 Jaké druhy cookies používáme?

Nezbytné cookies – nezbytné nebo technické cookies jsou potřebné k tomu, aby uživatel mohl využívat veškeré funkcionality webové stránky. Bez těchto cookies by například nebylo možné používat e-mailový formulář.

Analytické cookies – při prohlížení této webové stránky se údaje o návštěvě zapíší do analytických nástrojů (Google Analytics, Hotjar aj.), kde se sbírají informace o tom, jak návštěvník používá webovou stránku, které podstránky navštívil, jak se pohyboval na webu a jaké akce provedl. Analytické cookies nesbírají informace, pomocí kterých by bylo možné jednoznačně identifikovat návštěvníka. Všechny získané údaje jsou anonymizovány a slouží výhradně ke zlepšení fungování webové stránky. Pokud uživatel nesouhlasí se zaznamenáváním jeho návštěvy webové stránky, v nastaveních cookies má možnost vypnout analytické cookies.

Funkční cookies – pomáhají zlepšovat uživatelský zážitek pro návštěvníky webu. Díky těmto cookies si formuláře zapamatují Vaše údaje, takže je nemusíte pracně vyplňovat při každém odeslání formuláře. Webová stránka může také přizpůsobit obsah uživateli podle použitého zařízení nebo podle lokality, ve které se návštěvník webu právě vyskytuje. Všechny údaje shromážděné funkčními cookies jsou použity výhradně pro potřeby tohoto webu a jsou plně anonymizovány.

Reklamní cookies – zajistí, aby se k Vám dostaly pouze ty reklamy, které jsou pro Vás relevantní a které zohledňují Vaše zájmy. Slouží k nastavení rozumné frekvence zobrazování reklam ak vyhodnocování reklamních kampaní. Údaje, které shromáždí reklamní cookies, jsou zpracovávány reklamními sítěmi třetích stran, jako například Google AdWords či Facebook na základě pověření provozovatele webu a klienta. Návštěvníkům webové stránky doporučujeme zapnout sběr reklamních cookies pro lepší uživatelský zážitek a pro zobrazování relevantních reklam.

4.3 Je používání cookies bezpečné?

Soubory cookies používá většina webových lokalit a jejich používání je při respektování platné legislativy naprosto bezpečné. K datům uvedeným v souborech cookies má přístup pouze provozovatel webové stránky (společnost fuji-bikes.cz), klient a poskytovatelé externích nástrojů nezbytných ke správnému fungování webové stránky. Při výrobě a správě webové stránky jsou používány výhradně takové nástroje, jejichž autor, případně zprostředkovatel zajišťuje ochranu osobních údajů ve smyslu platné legislativy.

4.4 Mám možnost vypnout, případně vymazat všechny cookies?

Ano, soubory cookies můžete zcela zakázat, případně vymazat historii cookies přímo ve Vašem GDPR/Cookies panelu nebo v internetovém prohlížeči. Bližší informace a návody k tomu, jak lze vypnout či vymazat cookies, se dočtete v dokumentaci Vámi používaného internetového prohlížeče.

Právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

Pokud si myslíte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které jsme provedli, je nezákonné nebo nepřípustné, máte právo podat stížnost příslušnému orgánu dozoru. Tento orgán můžete kontaktovat na adrese: Úřad na ochranu osobních údajů České republiky Hraničná 1282007, Bratislava 27, Česká republika IČO:36064220 www.dataprotection.gov.sk

Kontaktní údaje provozovatele:

FAKTURAČNÍ ADRESA:

BRETTON s. r. o.,

Kodaňská 1516/77,

101 00 Praha 10 – Vršovice, Česká republika,

IČO:45275149,

DIČ:CZ45275149,


EMAIL:myslikova@bretton.cz,

Tel.kontakt:+420 222 514 451